581 – Germo floc

Odpowiedni do uzdatniania wody użytkowej

Obszar zastosowania

  • Urządzenia do uzdatniania ścieków
  • Oczyszczalnie wody
  • Baseny

Właściwości

  • Skoncentrowany
  • Czysty
  • Łatwy do zastosowania
  • Efektywny
  • O szybkim działaniu