200 – Geruch-ex

Obszar zastosowania

  • Przy obróbce ryb i mięs
  • Rzeźnie oraz zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych
  • Gospodarstwa rolne i złoża gnojówki
  • Wysypiska śmieci i kompostownie
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Wytwórnie biogazu

Właściwości

  • Bezpieczne usuwanie niechcianych zapachów
  • Toksykologicznie nieszkodliwy
  • Nieżrący
  • Bardzo ekonomiczny