116 – Pasta montażowa biała

Puszka pod szczotkę (0,5 kg)

Obszar zastosowania

  • Śruby, bolce i nakrętki
  • Połączenia wtykowe i bagnetowe
  • Urządzenia spalinowe
  • Złącza kołnierzowe i armatura
  • Instalacje wydechowe, spalinowe i katalityczne

Właściwości

  • Ułatwia montaż i demontaż
  • Bardzo odporna na ciśnienie
  • Odporna na temperatury: statyczne +1500 0C, dynamiczne +320 0C
  • Zapobiega klinowaniu złączom dyfuzyjnym i korozji

Pojemność

0,5 kg